מעבד נתונים

Loading...
התחלה
מתחילים
המשך
משחק נוסף
סיכום משחק
סיבוב נוסף
משחק נוסף
סיכום משחק
התחלה
משחק נוסף
המשך
המשך
משחק נוסף
תנו לי מילה
מעבר לדף הבית יסגור את המשחקון הנוכחי. להמשיך?
ביטול
המשך
זמן
משפחתי
במה משחקים?
הזינו את שמות המשתתפים

השאלה

כמה העדפותיכם דומות?

88%
סגירה

בחרו את השחקן שיהיה במרכז

בדיקת התאמה
3333

בחרו את השחקן שיהיה במרכז

כעת נסו לחשוב כיצד מי שבמרכז השיב על השאלות...
התשובה הנכונה

מי במרכז?

סיכום

השאלה
למי מהמשתתפים יותר מתאים?
כשאנו מחפשים אחר הטוב אצל אחרים, אנחנו איכשהו מוצאים את הטוב בעצמנו
הזינו אתה מילה האחרונה שנאמרה
אישור

הוראות המשחק
כדי להשתמש באפלקציה החזיקו את המכשיר בצורה אנכית